Památky

Zámek Poděbrady

Původní stavba zde stála v roce 1108. Český panovník Přemysl Otakar II. zde nechal postavit královský vodní hrad, o jehož existenci jsou zprávy od roku 1268. V roce 1345 se dostává hrad jako léno pánům z Lichtemburka a Žleb, o šest let později jej získali páni z Kunštátu a tento rod zde zůstal až do roku 1495. Jeho příslušníci se psali jako páni z Kunštátu a Poděbrad. Během jich panování byl hrad obléhán vojsky císaře Zikmunda a po něm se jej pokusili dobýt husité.V období let 1495 až 1840 se panství i s hradem stalo královským a císařským majetkem. Hrad byl postupně přestavován do zámecké podoby. Dnešní podobu má z barokní přestavby provedené v letech 1723-1780. V období let 1840 až 1884 zámek měli ve svém vlastnictví baroni ze Siny a po nich, až do začátku I. světové války Hohenloheové. Pak jej začala spravovat lázeňská akciová společnost.V současnosti je v zámku muzeum, hotelová škola a Ústav jazykové a odborné přípravy zahraničních studentů Karlovy univerzity.

 

 Lázeňský park

Poděbrady mají i svůj krásný lázeňský park, který vede od náměstí až k funkcionalistické nádražní budově z roku 1932, která je také jedním z architektonických skvostů a vůbec první funkcionalistickým nádražím v Čechách. V parku se nachází známé květinové hodiny, poblíž kterých stojí kontroverzní trpaslík odbíjející čas. Spory vyvolává současná podoba květinových hodin, kterou hodiny dostaly při revitalizaci lázeňského parku. Na okrajích lázeňského parku stojí vila Kouřimka a Obereignerova vila, obě navržené architektem Josefem Fantou.

 

Riegrovo náměstí

Většina budov na Riegrově náměstí pochází z první třetiny 20. století. Nachází se zde řada penzionů, funkcionalistický Hotel Praha od architekta Josefa Semeráda a budova městské spořitelny (nyní Česká spořitelna) z roku 1926, navržená Františkem Kerhartem.

 

Havířský kostelík v Poděbradech

V červenci 1496 došlo ke vzpouře havířů, pracujících v kutnohorských stříbrných dolech. Opevnili se u Kaňku na vrchu Špimberku. Proti nim vytáhlo spojené vojsko z Kutné Hory, Kolína, Čáslavi a Poděbrad. Protestující havíři vyslali desetičlennou delegaci, která však byla zajata královským hejtmanem Zychem z Bítova a odvlečena na poděbradský hrad. 5. srpna 1496 byli havířští vůdci z rozkazu krále Vladislava II. Jagelonského vyvedeni z hradu na protější břeh a byli zde sťati. V roce 1516 nechal pražský měšťan Ondřej Prachovec na místě popravy postavit dřevěnou kapličku zakončenou zděným presbyteriem a zvýšeným sanktusníkem. Kostelík dostali v polovině 16. století do opatrování poustevníci, jimž obec postavila vedle poustevnu. Kostelíček po roce 1634, kdy jej vyplenili saští vojáci značně zpustl, a tak bylo po polovině 17. století přikročeno k jeho rekonstrukci. 11. září 1966 byl opět slavnostně vysvěcen. V druhé polovině 17. století byla u kostelíku postavena dřevěná zvonička.

https://www.ipodebrady.cz