Lázeňství Poděbrady

Lázně Poděbrady se nejvíce specializují na srdeční choroby a choroby spojené s oběhovým systémem, poskytují léčbu lidem u kterých se nově zjistila cukrovka.  Nejvíce využívají léčebné vody. CO2 obsažené ve vodě, působí na organismus tím, že se rozšiřují cévy a to vede k lepšímu prokrvení celého těla. Koupele v poděbradské přírodní vodě, jsou klasifikovány jako silně mineralizovaná kyselka (pH 5,83) hydrogenuhličitano-chlorido-sodno-vápenatého typu, studená (14°C), hypotonická se zvýšeným obsahem alkálií. Základní účinek je odvozen od chemického působení CO2 na organismus ve smyslu rozšíření cév,takzvané dilatace, zvýšení celkového prokrvení, poklesu krevního tkaku a snížení tepové frekvence. Její dlouhodobější působení vede k výraznému zlepšení energetických poměrů srdečního výkonu.

Láně Poděbrady využívají pohybových aktivit ( cvičení, procházky, bazén). Mezi nejvíce

využívané lázeňské procedury patří všechny druhy koupelí, zejména v přírodní uhličité minerální vodě, perličkové koupele nebo podvodní masáže a rovněž suché uhličité a plynové koupele. Jako další tradiční lázeňské procedury jsou prováděny masáže klasické i reflexní, masáže lymfatické, elektroléčba (diadynamik, iontoforéza, galvanizace, ultrazvuk), pulzní magnetické pole, solux, parafinové a rašelinové obklady, inhalace, plynové injekce.

 

 

Odbornou pomoc Vám poskytnou lékaři se specializací na kardiologii, lékařky se specializací na dietologii a metabolismus a lákaři se zaměřením na rehabilitaci a balneoterapii

Součástí Lázní Poděbrady je Centrum časné rehabilitace, kam se posílají lidi po operaci srdce. O pacienty je zde postaráno 24 hodin denně, jako na pooperační JIP.

Indikace lázní Poděbrady

Nemoci oběhového ústrojí, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí, nemoci pohybového ústrojí.